Verplichte aansprakelijkheidsverzekering bouw

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering bouw. Sinds kort zijn aannemers en andere dienstverleners in de bouw verplicht om een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Voorheen gold die plicht enkel voor architecten en waren aannemers en andere dienstverleners, zoals bijvoorbeeld studiebureaus, niet verplicht om hun aansprakelijkheid in te dekken. Deze scheve situatie is dus nu rechtgetrokken.